Aktivita SLS a SLK proti negatívnym opatreniam voči zdravotníkom

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

na tejto stránke môžete získať informácie o aktivite a jednotlivých krokoch, ktoré v prospech zdravotníkov uskutočnili SLK a SUS formou rôznych vyhlásení k súčasným negatívnym postupom voči zdravotníkom. Výbor SUS sa uvedenými záležitosťami bude zaoberať na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2015 v hoteli Kontakt vo Vysokých Tatrách. Ak máte k uvedenej problematike nejaké doplňujúce návrhy, prosím pošlite ich mailom na adresu: ivana.fedurcova@unipo.sk.

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská lekárska komora (SLK) vypracovali spoločné zásadné pripomienky a stanoviská k legislatívnym návrhom na zmeny a doplnenia:

 • zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
 • zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
 • zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 • a doplnení niektorých zákonov, ktoré zaslala ministrovi zdravotníctva SR.

Obidve inštitúcie v nich upozorňujú na diskrimináciu zdravotníckych pracovníkov a ich negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania.

Absolvovali niekoľko spoločných pracovných stretnutí a rokovaní, ktoré iniciovali:

 • v Národnej rade SR - Výbore pre financie a rozpočet,
 • na Ministerstve zdravotníctva SR a
 • na Ministerstve financií SR (nižšie si môžete stiahnuť prehľad všetkých aktivít SLS a SLK).
  Prehľad spoločných aktivít (.doc, 79 kB)

Pripravili stanoviská a dokumenty, z ktorých niektoré Vám zasielame na vedomie:

 • 1. Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k legislatívnemu návrhu tzv. „protikorupčného vzdelávania“ zo dňa 25. 8. 2015.
  Stiahnuť dokument (.doc, 167 kB)
 • 2. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR v ktorom predkladajú spoločné návrhy na riešenia protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva zo dňa 27. 8. 2015.
  Stiahnuť dokument (.doc, 192 kB)
 • 3. List SLS zaslaný riaditeľovi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Mgr. Ing. Martinovi Filkovi, MSc., zo dňa 12. 8. 2015, ktorý sa týka zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov a okruhu otázok, ktoré považujeme za prioritné riešiť.
  Stiahnuť dokument (.pdf, 1,7 MB)
 • 4. List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR zo dňa 19. 8. 2015, ktorým reagujú na návrh zákona č. 578/2004 Z.z., ale aj iné legislatívne návrhy a konštatujú, že:
  Stiahnuť dokument (.pdf, 239 kB)

„Zdravotnícki pracovníci, nie sú tí, ktorých treba neustále kriminalizovať, ale tí, prostredníctvom ktorých sa v rezorte lieči pacient a vykonáva prevencia. V tejto úlohe sú nezastupiteľní a nenahraditeľní. Preto si zasluhujú zmenu prístupu, dôstojnú vzájomnú komunikáciu, vážnosť, úctu a ochranu pred akýmikoľvek legislatívnymi úpravami, ktoré ich zbytočne zaťažujú na úkor výkonu zdravotníckeho povolania. Predstavitelia obidvoch inštitúcií požiadali ministra zdravotníctva SR o osobné stretnutie.“ (Poznámka: má sa uskutočniť 4. 9. 2015).

Za výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda SUS

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31