Rok 2015 začíname s novými cieľmi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

nedávno zvolený výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa 10. januára tohto roku stretol v Bystrej už na svojom piatom zasadnutí. Členovia výboru vyhodnotili krátke obdobie od zahájenia svojej činnosti kontrolou prijatých opatrení a úloh. Môžeme povedať, že do roku 2015 vstupujeme bez restov a s množstvom nápadov, predsavzatí a kreatívnych návrhov, ktoré chceme postupne realizovať. Našou prvoradou úlohou je, aby ste boli o všetkom dianí v Slovenskej urologickej spoločnosti kontinuálne informovaní. Máme k dispozícii dva informačné systémy, ktoré v súčasnosti intenzívne využívame. Člen výboru Dr. Macko vytvoril databázu Vašich internetových adries, na ktoré Vám aj tento rok budeme posielať zápisnice zo zasadnutí výboru, aby ste mohli spoločne s nami kontrolovať smerovanie a vývoj SUS. Druhou významnou formou komunikácie s členskou základňou je webová stránka SUS, ktorú intenzívne a pravidelne aktualizujeme a verím, že bude našim hlavným zdrojom informácii aj v najbližších rokoch. Elektronická komunikácia medzi členmi výboru je intenzívna, neuplynie takmer jediný deň, aby som nedostal od niekoho z členov výboru mailovú informáciu, ktorá sa vždy preposiela naraz všetkým členom výboru. Týmto spôsobom vieme spoločne reagovať na akékoľvek otázky a výbor pri svojich rozhodnutiach prezentuje stanovisko, s ktorým sa stotožňuje väčšina jeho členov.

Odborné podujatia v roku 2015

Slovenská urologická spoločnosť plánuje v roku 2015 viaceré odborné podujatia, ktoré sú zamerané na postgraduálnu edukáciu našich členov. Pri tejto našej hlavnej aktivite chceme s Vami úzko spolupracovať s cieľom zabezpečenia vysokej odbornej a organizačnej kvality našich podujatí. Za týmto účelom sme historicky prvýkrát vytvorili Kalendár podujatí, ktorý si môžete pozrieť na internetovej stránke Slovenskej urologickej spoločnosti (www.sus.sk).

V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že najdôležitejším a najväčším podujatím v roku 2015 bude 22. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v dňoch 10. - 12. júna v Prešove. Toto podujatie výbor Slovenskej urologickej spoločnosti zaradil na prvé miesto z hľadiska významu a odbornej dôležitosti. Samozrejme aj ostatné podujatia organizované a podporované SUS si zaslúžia Vašu osobnú účasť podľa odborných preferencií každého člena spoločnosti.

Želám všetkým členom Slovenskej urologickej spoločnosti v roku 2015 pevné zdravie a veľa pracovných úspechov a množstvo spoločných stretnutí na našich odborných podujatiach.

Ivan Minčík

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31