Udelenie najvyššieho ocenenia SUS Doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc.

Koncom roka 2014 odchádza do dôchodku primár Urologického oddelenia FN L. Pasteura v Košiciach Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.

Urologické oddelenie viedol 25 rokov, od roku 1990 doposiaľ. Počas svojej 40 ročnej odbornej urologickej praxe výrazne prispel k liečbe urologických pacientov z Košíc a okolitého regiónu. Ako prvý odborne špecializovaný detský urológ na Slovensku sa zaslúžil o rozvoj detskej urológie nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj na Slovensku.

Je autorom a spoluautorom mnohých odborných prednášok a publikácií v našej i zahraničnej literatúre. Je členom viacerých našich i zahraničných odborných spoločností.

Jeho celoživotná medicínska práca si zaslúži úctu a osobitné uznanie. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti udelil pri tejto príležitosti Doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc. najvyššie ocenenie SUS Čestné členstvo v Slovenskej urologickej spoločnosti.

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31