Správa zo zasadania European Board of Urology

Zasadanie EBU sa konalo v Kolíne n/Rýnom v Nemecku v dňoch 10. - 11. 10. 2014. Zasadali komisie pre akreditáciu vzdelávacích aktivít, tréningové centrá, skúšanie /FEBU/, ľudských zdrojov. Následne sa konalo spoločné rokovanie, kde boli prezentované výsledky zasadania jednotlivých komisií.

Úvodom bol predstavený model kompetencií:

 • 1. vedomosti, 2. skúsenosti, 3. zručnosť
 • 1. spoznávanie, 2. konanie
 • 1. vedieť, 2. vedieť ako, 3. ukazuje ako robiť, 4. koná

Model of Competence

 • V priebehu budúceho roka je plánovaná implementácia EBU online logbook: eMedbook – program na webe: použitie aj cez aplikácie smartfónov: každý rezident a perspektívne každý lekár - špecialista bude mať konto, po prihlásení bude zadávať všetky svoje aktivity: diagnostické a terapeutické výkony (operácie), vzdelávacie aktivity, účasť na kongresoch, publikácie apod., rezidentov bude kontrolovať ich školiteľ. Bude nutný preklad programu do jednotlivých jazykov. Spôsob platby (cca 80 € ročne) buď individuálne alebo národnou urologickou spoločnosťou.
   
 • V súčasnosti na základe prieskumu 71 % rezidentov nemuselo robiť nijaký test operačných zručností, na atestácii sa hodnotia len teoretické vedomosti, pritom rezident tesne pred špecializačnou skúškou musí ovládať 14 výkonov: cystoskopia/biopsia/zavedenie stentu, biopsia prostaty, ESWL, urodynamické štúdie, cystostómia/nefrostómia, ureteroskopická dezintegrácia konkrementu, TURP/TURBT, cirkumcízia, orchiopexia, orchiektómia, cystolitotómia, transvezikálna prostatektómia, nefrektómia, zavedenie suburetrálnej pásky.

  Majú byť 4 stupne výcviku:

  • 1. asistent staršiemu kolegovi
  • 2. operatér s asistenciou staršieho kolegu
  • 3. operatér s asistenciou mladšieho kolegu
  • 4. asistent (teacher) mladšiemu kolegovi

  2 roky prípravy má stráviť rezident v akademickej inštitúcii.

 • EBU bude udeľovať certifikát Competent european urological surgeon (CEUS) mladým urológom, ktorí absolvujú ohodnotenie schopností v simulačných centrách. Cieľom je vyhľadávať a podporovať mladých nadaných operatérov. Národné spoločnosti sú povinné vyhľadávať a podporovať mladé talenty.
   
 • Národné spoločnosti by mali podporovať rezidentov skúške FEBU – písomná časť (preložená do lokálnych jazykov) by mohla byť súčasťou atestačnej skúšky.
   
 • Centrá na tréning rezidentov majú mať národnú resp. európsku certifikáciu – stanovený minimálny počet konkrétnych výkonov ročne, ktoré sa tam majú vykonávať. Špecializované centrá majú mať výcvik zameraný na ochorenie (PCa), nielen na konkrétnu liečebnú modalitu (RAPE).
   
 • Pri vzdelávaní klásť dôraz nielen na teoretické vedomosti, manuálne zručnosti, ale aj komunikačné schopnosti a rozvoj osobnostných vlastností: zodpovednosť, profesionalita, skromnosť, empatia a súcit, ľudskosť, otvorenosť, úcta, dôslednosť, prezieravosť.

Na záver som prezentoval pozvánku na Slovensko na ďalšie zasadanie EBU v Bratislave 8. a 9. mája 2015.

MUDr. Ľubomír Lachváč

Na stiahnutie

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31