Mladí Urológovia

Logo - SUS Mladí Urológovia

Jedná sa o zoskupenie SUS pri SLS, ktoré združuje urológov do 40 rokov za účelom vytvárania vhodných podmienok na vzdelávanie mladých lekárov v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore urológie. Zámerom je taktiež poskytovanie zásadných medicínskych a organizačných informácií o dianí a novinkách v urológii na Slovensku i vo svete. Ďalším dôležitým cieľom je vytváranie vzájomných profesionálnych a priateľských kontaktov.

Pre rezidentov (lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore urológia), ktorí sa stanú členmi SUS a zoskupenia Mladých Urológov, sa zároveň otvára možnosť uhradenia poplatkov na podujatiach organizovaných SUS ako aj členstvo v Európskej urologickej spoločnosti (EAU Junior membership) na celé obdobie rezidentúry (nahlasovanie prebieha jeden krát ročne v januári daného roku). Členovia tiež môžu využiť na vzdelávanie grantové prostriedky.

Členom zoskupenia sa v prípade splnenia vekových kritérií stanete po vyplnení a odoslaní tohto registračného formulára na e-mailovú adresu mladiurologovia@gmail.com. Túto adresu tiež môžete využívať na komunikáciu so zástupmi Mladých Urológov.

IV. Škola Mladých Urológov 2018 v Prešove

V piatok 11. mája v Hoteli Dukla v Prešove odštartovala už v poradí IV. Škola Mladých Urológov. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala Klinika Urológie FNsP J.A. Reimana Prešov. Hlavnou témou bola endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení. Workshopu sa zúčastnilo...

III. Škola Mladých Urológov 2017 spojená s VI. Laparoskopicko-robotickým workshopom

V dňoch 12. - 13. 5. 2017 sa v Banskej Bystriri uskutoční ďalší ročník Školy Mladých Urológov, tentokrát spojený so VI. Laparoskopicko-robotickým workshopom. Podujatie sa bude konať v Hoteli Dixon, zabezpečené budú prenosy živej chirurgie, pripravené trenažéry na laparoskopiu a robotickú chirurgiu, budete môcť absolvovať kurz laparoskopického šitia. Všetko za účasti zahraničných hostí a zaujímavých prednášateľov. Všetci Mladí Urológovia majú akciu plne hradenú (okrem registračného poplatku 20 EUR). Všetci ste srdečne vítaní!

Zahraničné stáže v krajinách V4

Vážení Mladí Urológovia, na základe dohody medzi urologickými pracoviskami  je možné absolvovať krátkodobé zahraničné a domáce odborné stáže v rámci krajín V4. Zoznam pracovísk a bližšie informácie nájdete TU (www.sus.sk/node/59426). Jedná sa o výnimočnú možnosť pre Mladých Urológov, pričom administratívne postupy sú na rozdiel od iných stáží minimálne. Stačí ak prípadní uchádzači budú doporučení pracovnou skupinou  Mladých Urológov a schválení Výborom SUS. Ak máte záujem takúto stáž absolvovať, preštudujte si informácie o jednotlivých pracoviskách (www.sus.sk/node/59426), oslovte pracovisko ohľadom voľných termínov a podajte si mailovú žiadosť na mladiurologovia@gmail.com. Z grantu Mladých Urológov budú v tomto roku finančne podporení piati lekári a to do výšky 700,- EUR. Po vyčerpaní finančného limitu bude možné stáž absolvovať, avšak bez peňažnej podpory.

Škola mladých urológov 2016

V apríli 2016 v Jasnej sa uskutočnil 2. ročník Školy Mladých Urológov, ktorej sa zúčastnilo 50 mladých  lekárov.  Hlavnými témami boli Karcinóm močového mechúra a Traumatické stavy v urológii. State of the art prednášky predniesli doc. MUDr. Ivan Minčík PhD., ktorý bol zároveň garantom podujatia, a tiež MUDr. Peteja a MUDr. Čmarada. Desiati mladí urológovia prezentovali kazustiky k daným témam. K našej radosti sa tohto podujatia zúčastnili aj českí kolegovia. Participanti boli informovaní  o činnosti pracovnej skupiny Mladých Urológov a možnostiach absolvovania zahraničných stáží a ďalších edukačných podujatí.

     

  

(kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie)

IV. Slovenský laparoskopický workshop 2016

V máji  2016 sa uskutočnil na urologickej klinike v Banskej Bystrici dvojdňový laparoskopický workshop zameraný na základné zručnosti.  Po prednáškach účastníci aktívne participovali na operačných výkonoch –laparoskopických marsupializáciách cýst obličky, radikálnej nefrektómii a pri robotických parciálnych nefrektómiách.  Cťou bolo privítať prim. MUDr. Štursu z Nového Jičína, ktorý predviedol  laparoskopickú radikálnu nefrektómiu.  Participanti mali možnosť pracovať na 4 laparoskopických trenažéroch a trénovať tak špecifické cviky typu EBLUS  zamerané na motorické zručnosti. Na záver prebehla medzi účastníkmi súťaž na trenažéroch , ktorú vyhral MUDr. Kriško z Popradu a získal tak pre svoje pracovisko možnosť zapožičania trenažéru ku tréningu. Tohtoročnej akcie sa zúčastnili aj kolegovia z Českej republiky.

   

    

(kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie)

Ultrasonografický a urodynamický kurz Olomouc 2016

V apríli 2016 sa desať Mladých Urológov zúčastnilo certifikovaného kurzu zameraného na sonografiu a urodynamiku pod vedením doc. MUDr. Záťuru PhD. Kurz pozostával z teoretickej a rozsiahlej praktickej časti s nácvikom na sonografických prístojoch, ktorými účastníci vyšetrovali figurantov.  Kurz účastníkov naučil základ ultrazvukového vyšetrenia so zameraním na urotrakt vrátane dopplerovského vyšetrenia ako  i pokročilejších techník. Druhý deň bol zameraný na praktický nácvik prevedenia urodynamického vyšetrenia na rôznych typoch dostupných prístrojov.  Podujatie bolo hradené z grantu Mladých urológov a vzhľadom na pozitívne ohlasy účastníkov ňom plánujem pokračovať aj v budúcnosti.

         

(kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie)

V. Slovenský Endourologický Workshop 2015

V termíne 2. - 3. novembra 2015 sa uskutočnil v Banskej Bystrici endourologický workshop so zameraním na operačné riešenie urolitiázy, a to prvýkrát pod hlavičkou ESRU. Tohto podujatia sa zúčastnilo celkovo 17 lekárov, predvedené boli každý deň tri operácie a účastníci mali možnosť zúčastniť sa vlastného operačného výkonu ako aj trénovať na trenažéroch, ktoré boli k dispozícii. Samotné podujatie účastníci následne hodnotili anonymným online dotazníkom.

          

  

(kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie)

Dotazník Mladých Urológov 2015

V termíne 26. októbra - 4. novembra 2015 sa uskutočnil anonymný online prieskum spokojnosti medzi členmi Mladých Urológov. Výsledky boli prezentované Výboru SUS a prítomným primárom na spoločnom zasadnutí na Donovaloch 7. novembra 2015.

        

        

   

(kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie)

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31