Domáce aktivity

Slovenská odbočka Československej urologickej spoločnosti po svojom vzniku začala organizovať pracovné konferencie najpv s kazuistickým programom, čo bolo podmienené v prvom rade vtedajšou úrovňou vedeckej práce kliník a zaneprázdnením vedúcich oddelení budovaním vlastných pracovísk. Pomerne rýchlo sa hlavne zásluhou troch slovenských urologických kliník, ale i niektorých mimoklinických pracovísk, začali organizovať pracovné podujatia s monotematickým programom. Hlavne po roku 1971, keď sa pozícia urológie rozhodnutím oboch národných ministrov zdravotníctva (prof. J. Prokopca a prof. V. Zvaru) zmenila z nadstavbovej disciplíny na základnú disciplínu, prevzala Slovenská urologická spoločnosť na seba v plnom rozsahu úlohy neinštitucionálneho vzdelávania nielen vo svojom základnom obsahu, ale aj v nadstavbových disciplínach (onkologická urológia, detská urológia a andrológia). K skvalitneniu foriem, ale hlavne obsahu práce prispeli pracovné podujatia, organizované pri príležitosti návštev a prednášok vynikajúcich zahraničných osobností, pozvaných kvôli určitej vyžiadanej téme. Išlo o dvoch predsedov Medzinárodnej urologickej spoločnosti (SIU) prof. Anthonyho Walsha z Dublinu a prof. Williho Gregoira z Bruselu, ďalej o prof. Jeana Auverta z Paríža, prof. A. J. Pyteľa z Moskvy, prof. José Maria Gil Verneta z Barcelony, prof. Emila Tanagha zo San Francisca, predsedu Európskej urologickej spoločnosti prof. Fransa Debruynea z Nijmegenu, prof. Louisa Denisa z Antverp a ďalších. SUS nezanedbala ani kontakty s miestnymi spolkami lekárov. Organizovala spoločné semináre v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a ďalších mestách s cieľom získať širší okruh mimofakultných pracovísk pre nové liečebné metódy, napr. pre odber orgánov na transplantačné účely.

SUS sa podieľala na spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR pri riešení odborných otázok týkajúcich sa koncepcie odboru, liekovej politiky, zavádzania nových liečebných metód, prístrojového vybavenia a pod.

Odborná i organizačná aktivita členov SUS viedla k zvoleniu niektorých z nich do riadiacich orgánov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Za členov Prezídia SLS boli zvolení prof. V. Zvara, prof. M. Horňák a prof. J. Breza. Prof. Zvarovi a prof. Horňákovi bolo udelené čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), prof. Zvarovi aj čestné členstvo Československej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně. Viacerí členovia SUS boli poctení cenami za vedecké práce a učebnice. Čestnú cenu SLS akademika T. R. Niederlanda za rok 1998 udelilo Prezídium SLS prof. Zvarovi.

Ceny Prezídia ČsLS JEP boli udelené autorom publikácií:

  • Zvara, V., Revúsová, V.: Močové konkrementy, 1989
  • Zvara, V., Kučera, J., Horňák, M. a spol: Klinická urológia, 1991
  • Ceny prezídia SLS boli udelené za práce
  • Zvara, V.: Najčastejšie chyby a omyly v diagnostike a liečbe urolitiázy, 1984
  • Zvara, V., Horňák, M.: Urologické operácie, 1986
  • Horňák, M., Maťoška, J.: Nádory testis. Diagnostika a liečba, 1990
  • Breza, J.: Erektilné poruchy. Ich anatomické a funkčné základy, diagnostika a liečba, 1994

Cenu Prezídia SLS pre klinických pracovníkov do 35 rokov veku (Guothovu cenu) za rok 2000 získal MUDr. M. Mikloši Viacerí členovia SUS odbržali Cenu resp. Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru.

V redakčných radách viacerých domácich časopisov boli a sú členovia SUS: prof. Zvara, prof. Horňák, prof. Breza, prof. Kliment, prof. Ondruš, prof. Valanský, doc. Marenčák a iní. Slovenská urologická spoločnosť mala vlastný odborný časopis, Urológia, ktorý pravidelne vychádzal v rokoch 1995-2011. Zakladateľom časopisu a prvým predsedom redakčnej rady tohto časopisu bol doc. MUDr. Jozef Stojkovič, CSc., neskôr doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., vedúcim vedeckým redaktorom bol prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. V roku 2005 vznikol druhý časopis Klinická urológia, ktorého zakladateľom a predsedom redakčnej rady je prof. MUDr. Ján, Kliment, CSc. Tento časopis prevzal od roku 2011 pozíciu časopisu SUS.

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31